Du missade glädje som Gud har sänt din väg.
Tänk tillbaka på gårdagen, vad kan du ha tagit med glädje som du bara hoppade över?

Relaterade bilder:

Spread the love