Skip to main content

Dalai Lama

Om du inte älskar dig själv, kan du inte älska andra. Du kommer inte att kunna älska andra. Om du inte har någon medkänsla för dig själv då du är inte kan utveckla medkänsla för andra.

Skapa problem …

Även om vi alla är lika i att inte vilja ha problem och vill ha ett fredlig liv, tenderar vi att skapa en hel del problem för oss själva. Möta dessa problem, utvecklar ilska och överväldigar vårt sinne, vilket leder till våld. Ett bra sätt att motverka detta och arbeta för en fredligare värld är att […]

Tillgivenhet …

Tillgivenhet och ett lugnt sinne är viktiga för oss. Ett lugnt sinne är bra för vår fysiska hälsa, men kan också få oss att använda vår intelligens på ett korrekt sätt och att se saker mer realistiskt. Tillgivenhet är också viktigt eftersom det motverkar vrede, hat och misstänksamhet som kan hindra oss från att fungera […]

Dalai Lama

Vänlighet och ett gott hjärta är grunden för framgång i detta liv, framsteg på den andliga vägen och uppfyllelsen av våra önskemål. Vårt behov av dem är inte begränsade till någon specifik tid, plats, samhället eller kultur. Dalai Lama

 
Top