Vänlighet och ett gott hjärta är grunden för framgång i detta liv, framsteg på den andliga vägen och uppfyllelsen av våra önskemål. Vårt behov av dem är inte begränsade till någon specifik tid, plats, samhället eller kultur.
Dalai Lama

Relaterade bilder:

Spread the love