Tillgivenhet och ett lugnt sinne är viktiga för oss. Ett lugnt sinne är bra för vår fysiska hälsa, men kan också få oss att använda vår intelligens på ett korrekt sätt och att se saker mer realistiskt. Tillgivenhet är också viktigt eftersom det motverkar vrede, hat och misstänksamhet som kan hindra oss från att fungera klart.
Dalai Lama

Relaterade bilder:

Spread the love