Det finns ju ett uttryck och det är ”stånga sin panna blodig” och det kan väl många gånger stämma in på FB. Man försöker att förklara hur man menar när det inte förstås direkt och då har vi faktorn som heter ”tolka vad andra skriver”, som också måste räknas in. Vi har genom ålder, erfarenhet, och inlärning blivit på ett visst sätt, många går före andra efter, men vi har samma mål att vara så ödmjuka respektfulla och kärleksfulla varelser vi bara kan. Därför är det så viktigt att vi förstår varandra och är noga med en god ton. Vissa skriver saker som ska få en att tänka till och då oftast i helt egna banor (Ulla är väldigt bra på kluriga tankemödor), som i alla fall fått mig att tänka flera gånger på hur jag ställer mig till det skrivna, vad menar hon denna m.m. Det är ju till syvende och sist bara vi själva som tillåter oss känna vad vi känner och det är viktigt med ödmjukhet och respekt för varandras tyckande och åsikter. Voltaire sade på 1700-talet: ”Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem.” Av detta kan man dra slutsatsen att inget är nytt under himlens och solens fästen. Och med detta mina gruppvänner har jag uttryckt hur jag känner och anser att vi ska uppträda mot och för varandra i en grupp. Ha en bra lördagskväll och var rädda om era medmänniskor och älska även dem som ni inte tycker är värda er kärlek, för det är de som behöver den bäst.
Detta skrivet med anledning till hur svårt det är att tolka vad andra skriver på FB och göra det med respekt för andra människor.

Relaterade bilder:

Spread the love