Att misslyckas betyder inte att jag är misslyckad.
Det betyder att jag inte har lyckats ännu.

Att misslyckas betyder inte att jag inte har utfört någonting.
Det betyder att jag har lärt mig någonting.
Att misslyckas betyder inte att jag har varit en dåre.
Det betyder att jag har tillräckligt med tro att försöka.
Att misslyckas betyder inte jag har skämt ut mig.
Det betyder att jag har vågat försöka.
Att misslyckas betyder inte att jag inte har gjort det.
Det betyder att jag har gjort något på ett annorlunda sätt.
Att misslyckas betyder inte att jag är underlägsen.
Det betyder att jag inte är helt perfekt.
Att misslyckas betyder inte jag har slösat med mitt liv.
Det betyder att jag har en anledning att börja om från början.
Att misslyckas betyder inte att jag borde ge upp.
Det betyder att jag bör försöka ännu mer.
Att misslyckas betyder inte att jag aldrig kommer att klara det.
Det betyder att jag behöver mer övning.
Att misslyckas betyder inte att du har svikit mig.
Det betyder att du måste ha en bättre ide´.
– FÖRFATTARE OKÄND –

Relaterade bilder:

Spread the love