Jag lägger min framtid i dina händer
för du hjälper mig i missmodets stund.
Du följer mig i tid och i alla länder
du är vaken och får inte en blund.
För människans ondska ingen gräns finns
utan det som hänt hitintills
visar sig i historiens gån
och i människornas klagosång.
Ur min Diktsamling Hänt & Känt Nonsens

Relaterade bilder:

Spread the love