Skogen skulle vara mycket tyst om inga fåglar sjöng förutom de som sjöng bäst.
Vänta inte, tiden kommer aldrig att bli ”rätt”. Börja där du är, arbete med vad som än är i ditt sinne, och bättre verktyg kommer att du hitta under tiden ….

Relaterade bilder:

Spread the love