Sedan många år, vandrar du tillsammans med de andra på andra sidan, men jag ägnar många tankar till heder för dig idag. Kärlek till dig.

Relaterade bilder:

Spread the love