”det finns många sätt att bestiga ett berg.
Det finns många sätt att tillbe Gud. Det finns många sätt att leva ett liv. Låt varje person att välja sin egen väg.”

Relaterade bilder:

Spread the love