Den största fienden av individuell frihet är
individen själv.

Relaterade bilder:

Spread the love