Den största fienden av individuell frihet är
individen själv.

Spread the love