True friends are like diamonds, precious and rare. False friends are like leaves, found everywhere.
Sanna vänner är som diamanter, värdefulla och sällsynta. Falska vänner är som löv, finns överallt.
oprahwinfrey

Relaterade bilder:

Spread the love