”Vänliga ord kan vara små och enkla att uttala,
men de ekar i oändlighet.”
Moder Teresa

Relaterade bilder:

Spread the love