Tron är en övertygelse i den osynliga universums natur. Tron går hand i hand med tillit. När du har tro på dig själv och tro på Gud, vet du att du är trygg och älskad och aldrig ensam.

Relaterade bilder:

Spread the love