Ju mer du inser att du är en andlig varelse i mänsklig form, ju mer du är beredd att ta itu med livet på en mänsklig nivå. Du är ett obegränsat ljus.

Spread the love