Den idé som inte är orimlig från början,
finns det inget hopp för.
Albert Einstein

Relaterade bilder:

Spread the love