Skip to main content

Solögas Gärdsmyg ….

En okänd väg kan vara lika vacker som en känd väg. Min gåva till dig är att bejaka nya tankegångar. Gärdsmygen kommer alltid med det oväntade. För dig kan det innebära, ny väg, nya möjligheter m.m. Våga ändra livsstil/inriktning eftersom det kommer att löna sig i längden. Relaterade bilder:

Solögas SKATA

Du har förmågan att skapa skönhet överallt just genom att du älskar det vackra. Min gåva till dig är att skapa skönhet i din värld/världen. Du skapar skönhet genom att först känna kärlek – eftersom skönhet föds ur kärlek. Skatan kommer som en bekräftelse på att skönhet föds ur kärlek. Skatan kommer som en bekräftelse […]

Solögas KAJA

Tillsammans är vi starka. Min gåva till dig är att göra/skapa något med hjälp av andra. Här handlar det om att det är fördelaktigare att vara många som verkar för samma sak. Ju fler desto bättre. Relaterade bilder:

 
Top