Det är tryggt för dig att vara kraftfull. Du vet hur du kan vara kraftfull på ett kärleksfullt sätt som kommer både dig och andra tillgodo.
Du har varit rädd för din egen kraft. Du har oroat dig för att andra skulle ogilla dig eller lämna dig om du tillät din sanna kraft att lysa. Du har också oroat dig för att missbruka din kraft och att din maskulina energi skulle bli obalanserad. Jag är här för att hjälpa dig att visa din kraft för dig själv och andra på ett sätt som förbättrar dina relationer, ditt självförtroende och livssyfte.
Din kraft kommer från kärlek, från Gud. Du som är gjord till en avbild och likhet med din skapare, har obegränsad kraft inom dig just nu. Du kan inte missbruka din kraft därför att ditt hjärtechakra har öppnat sig som en blomma i blomning. Tänk på en person som du beundrar, som är både kraftfull och balanserad i sina maskulina och feminina energier. Sådan kraft är vacker. Den förstärker också ditt andliga helande och dina mediala förmågor. Du är en stark och kraftfull ljusarbetare, och Gud vill att du accepterar och visar din kraft.
ASTARA

Relaterade bilder:

Spread the love