Gå till handling, då är i kontakt med din sanning i den här situationen, och du behöver lita på din magkänsla och kärleksfullt stå på dig.
Budskap: Kasta dig in idet! Det behövs ingen mer granskning eller tid. Du kan lita på dina känslor i det här fallet. Jag kommer att vägleda dig genom de nödvändiga aktiviteterna, beroende på omständigheterna. Din huvudsakliga uppgift är att till varje pris undvika förhalning. Dela upp situationen i små steg så att du inte blir överväldigad. Ta sedan dessa steg med regelbundna mellanrum.
Ibland kan du känna dig för känslig och trött för att handla. Det är för att du är osäker på ’riktigheten’ i dina beslut. Vanligtvis är ogrundad skuld orsaken till att du känner dig dränerad på energi och lycka. Då är det väldigt viktigt att kalla på änglarna för att öka din tillit. Lägg märke till hur enkelt dörrarna öppnas för varje steg du tar. Det är ytterligare ett tecken på att du tar de rätta besluten.
OCEANA

Relaterade bilder:

Spread the love